ROLL CARPET 2017-2020

Mã sản phẩm: FC71 - FC72 - FC73
Giá sản phẩm: Hàng có sẵn - xem chi tiết

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Thành phần gốc Polyester 100%

Cỡ S M W
Kích thước 140cm x 200cm 200cm x 200cm 200cm x 250cm

Giá hàng có sẵn (đồng/tấm)

FC71 5.700.000 7.400.000 9.300.000
FC72 5.700.000 7.400.000 9.300.000
FC73 5.700.000 7.400.000 9.300.000

Độ dày tổng thể 22 mm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ