Xselect (2018-2020)

Mã sản phẩm: SGA228 - SGA229
Giá sản phẩm: Contact

Specification: 
Standard dimension : 97 cm × 50 m (1 roll)
Pattern repeat : vertical 32,5 cm x horizontal 16 cm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact
Giá: Contact