Trường Mầm non Quốc tế CANADA - CVK

Chủ đầu tư: Trường Quốc tế CANADA

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Thời gian thi công: 2018

Sản phẩm: 

  • Sàn Vinyl (Sàn PVC)

Share: