ROLL CARPET 2017-2020

Mã sản phẩm: FC81 - FC82
Giá sản phẩm: Hàng có sẵn - xem chi tiết

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

  • Thành phần gốc Nylon 100%
  • Độ dày tổng thể 27 m
Cỡ S M W
Kích thước 140cm x 200cm 200cm x 200cm 200cm x 250cm

Giá hàng có sẵn (đồng/tấm)

FC81 5.700.000 7.400.000 9.300.000
FC82 5.700.000 7.400.000 9.300.000

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ