Roll Carpet 2017-2020

Mã sản phẩm: FR61 - FR62 - FR63 - FR64
Giá sản phẩm: Liên hệ

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Thành phần gốc Polypropylene 100%
Kích thước 50 cm x 50 cm
Độ dày tổng thể 8 mm

Group tabs

Sản phẩm cùng loại

Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Hàng có sẵn - xem chi tiết
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ